Get Adobe Flash player

Product & Service

ติดต่อสอบถาม

บริษัทเซอร์วิส สเกล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99/338 ม.12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-758-9698
แฟกส์. 02-758-9740

Brand : SDS Model : IDS 108 crane scale


เครื่องชั่ง เครื่องชั่งเเขวน Brand : SDS Model : IDS 108 crane scale

 

- เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบแขวน จอแสดงผลเป็นแบบ LED

- เครื่องชั่งแขวนมีพิกัดตั้งแต่ 600 kg. ถึง 20 ton
- เครื่องชั่งแขวนมีค่าความละเอียดตั้งแต่ 0.1 - 10 kg
- เครื่องชั่งแขวนมีแบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ 100 ชั่วโมง
- เครื่องชั่งแขวนมีรีโมทควบคุมไร้สายสะดวกต่อการใช้งาน

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

 

เครื่องชั่งแขวน Crane Scales ยี่ห้อ SDS รุ่น IDS108 - Series

IDS108-600kg 

IDS108-1000kg

IDS108-2000kg

IDS108-3000kg

IDS108-5000kg

IDS108-10000kg

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

คุณมาโนติ หอมใจ 089-669-2925

บริษัทเซอร์วิส สเกล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99/338 ม.12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-758-9698
แฟกส์. 02-758-9740

ราคาสินค้า : 0 บาท