Get Adobe Flash player

Product & Service

ติดต่อสอบถาม

บริษัทเซอร์วิส สเกล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99/338 ม.12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-758-9698
แฟกส์. 02-758-9740

งานระบบไฟฟ้า


รับเหมาติดตั้ง-ซ่อม ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงาน

►งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

►งานตรวจรับรอง ปรับปรุง เเก้ไข ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

►งานพัฒนาระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานโรงงานทุกประเภท

►งานออกแบบ ติดตั้งประกอบ ตู้สวิทซ์บอร์ด MDB ตู้คอนโทรล

►งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเเรงสูงเเละหม้อแปลงไฟฟ้าเเรงต่ำทุกขนาด

►งานระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

►งานจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า

►งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

คุณมาโนติ หอมใจ 089-669-2925
บริษัทเซอร์วิส สเกล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99/338 ม.12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-758-9698 
แฟกส์. 02-758-9740

 

ราคาสินค้า : 0 บาท